Proiect Afumati-Ganeasa

logoUE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Găneasa şi Afumaţi, în perioada 2014-2020

COD SMIS 155255
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul POIM 2014-2020

Prezentare

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. a obţinut finanţare, pentru „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Găneasa şi Afumaţi, în perioada 2014-2020”, un proiect prin care se urmăreşte continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Ilfov, prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, în scopul îndeplinirii cerințelor Uniunii Europene şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Prin investiţiile cuprinse în acest proiect se continuă procesul de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată din cadrul “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020” şi se propun investiţii în extinderea/înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în zonele rurale Afumaţi şi Găneasa.

Valoarea totală a proiectului este de 59.188.915 milioane de euro, din care 39.575.490 milioane de euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Finanțarea este asigurată în proporție de 85% de Uniunea Europeană, 13% de la bugetul de Stat, 2% de la bugetul local.

Perioada de implementare a Proiectului: 48 luni

Obiectivul general al Proiectului constă în realizarea de investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în aglomerările Afumaţi şi Găneasa, necesare conformării cu prevederile directivelor Uniunii Europene relevante şi realizării angajamentelor care derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate şi calitatea apei destinate consumului uman.