Proiect Afumati-Ganeasa

logoUE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Găneasa şi Afumaţi, în perioada 2014-2020

COD SMIS 155255
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul POIM 2014-2020

Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Găneasa şi Afumaţi, în perioada 2014-2020

S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. a obţinut finanţare, pentru „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Găneasa şi Afumaţi, în perioada 2014-2020”, un proiect prin care se urmăreşte continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Ilfov, prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, în scopul îndeplinirii cerințelor Uniunii Europene şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Prin investiţiile cuprinse în acest proiect se continuă procesul de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată din cadrul “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020” şi se propun investiţii în extinderea/înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în zonele rurale Afumaţi şi Găneasa.

Valoarea totală a proiectului este de 59.188.915 milioane de euro, din care 39.575.490 milioane de euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Finanțarea este asigurată în proporție de 85% de Uniunea Europeană, 13% de la bugetul de Stat, 2% de la bugetul local.

Perioada de implementare a Proiectului: 48 luni

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului constă în realizarea de investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în aglomerările Afumaţi şi Găneasa, necesare conformării cu prevederile directivelor Uniunii Europene relevante şi realizării angajamentelor care derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate şi calitatea apei destinate consumului uman.

Obiectivele specifice ale Proiectului :

  • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale;
  • Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile;
  • Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei;
  • Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e;
  • Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;

Prin acest proiect se va îmbunătăți infrastructura de apă și canalizare în Unităţile administrativ teritoriale Găneasa şi Afumaţi.

INVESTIȚIILE PROIECTULUI

Investiţii în sistemul de alimentare cu apă

Investiţii în sistemul de apă uzată

Investițiile finanțate prin ”Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Găneasa și Afumați, județul Ilfov, în perioada 2014-2020” se vor realiza prin implementarea a 2 contracte de lucrări și 2 contracte de servicii, după cum urmează:

Contracte de lucrări

Contracte de servicii

Printre rezultatele aşteptate ale Proiectului menţionăm: