Proiect Afumati-Ganeasa

logoUE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Găneasa şi Afumaţi, în perioada 2014-2020

COD SMIS 155255
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul POIM 2014-2020

F-CS-01: Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, Supervizarea lucrărilor, Pregătirea Proiectelor Tehnice și a Documentaţiilor de Atribuire inclusiv Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe durata execuţiei lucrărilor

Contractul de servicii F-CS-01 Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, Supervizarea lucrărilor, Pregătirea Proiectelor Tehnice și a Documentaţiilor de Atribuire inclusiv Asistenţă tehnică acordată de proiectant pe durata execuţiei lucrărilor în cadrul „Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Găneasa și Afumați, județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020” cod SMIS 155255 (contract de servicii care include componenta de furnizare) a fost semnat în data de 25.05.2023, și are valoarea de 24.149.471,72 lei fără TVA, fiind atribuit asocierii  S.C. Resourcing Environmental Consulting S.R.L. (lider) și S.C. CTE Solution – Utilaje Specializate S.R.L. (asociat).

Perioada de implementare este de 48 de luni prevăzută în ordinul administrativ de începere emis de Beneficiar, respectiv începând cu data de 13.06.2023.

În cadrul acestui contract consultantul va asigura următoarele tipuri de servicii necesare realizării lucrărilor la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare în localităţile Afumaţi şi Găneasa:

Obiectivele specifice ale contractului de asistenţă tehnică sunt: