Proiect Afumati-Ganeasa

logoUE
sigla_guv_coroana_albastru
logo IS-2014-2020

Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Găneasa şi Afumaţi, în perioada 2014-2020

COD SMIS 155255
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul POIM 2014-2020

Date de contact

Informații suplimentare privind acest proiect pot fi obținute la:

APA-CANAL ILFOV S.A.
logo-aci-blue_logo-aif
UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE